• სხვადასხვა

ილიუნის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენინგი „მომსახურების ხარისხის მართვა და მენეჯერული უნარების გაძლიერება შუა რგოლის და წინა ხაზის მენეჯერებისათვის“.

ტრენინგზე რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 ივნისი

ტრენინგის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით ლინკზე