მომხმარებლები

საიტზე რეგისტრირებულია 9 მომხმარებელი
კახა გაბუნია

კახა გაბუნია

ფილოლოგი
ქეთევან ტაბატაძე

ქეთევან ტაბატაძე

მასწავლებელი
მარიამ ქართველიშვილი

მარიამ ქართველიშვილი

სოციოლოგი/მკვლევარი
ნათია გორგაძე

ნათია გორგაძე

ლექტორი
შალვა ტაბატაძე

შალვა ტაბატაძე

ლექტორი
თამარ ანთაძე

თამარ ანთაძე

ლექტორი
ანა გამრეკელი

ანა გამრეკელი

მასწავლებელი
გიორგი ჭაუჭიძე

გიორგი ჭაუჭიძე

მასწავლებელი, ტრენერი
ელენე ჯაჯანიძე

ელენე ჯაჯანიძე

ლექტორი