რა ინფორმაციას ვაგროვებთ ჩვენ?

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან ინფორმაციას, როდესაც რეგისტრირდებით ჩვენს საიტზე, გამოიწერთ ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტინს ან შეავსებთ ფორმას ჩვენს საიტზე დარეგისტრირებისას, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლოა მოგთხოვოთ შეიყვანოთ შემდეგი მონაცემები: თქვენი სახელი, ელექტრონული მისამართი ან საფოსტო მისამართი. გარდა ამისა, თქვენ  ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს ანონიმურად.

რისთვის ვიყენებთ ჩვენ თქვენს შესახებ მოგროვებულ ინფორმაციას?

ნებისმიერ ინფორმაციას, რასაც ვიღებთ თქვენგან შეიძლება გამოვიყენოთ შემდეგნაირად:

  • თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაციისთვის (თქვენი ინფორმაცია დაგვეხმარება უკეთესად ვუპასუხოთ თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებებს);
  • ჩვენი საიტის გასაუმჯობესებლად (ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდის შეთავაზებები იმის საფუძველზე, რომ თქვენგან ვიღებთ ინფორმაციას და უკუკავშირს);
  • თქვენი ინფორმაცია, იქნება ეს საჯარო თუ კერძო: არ გაიყიდება, გადაიცვლება, გადაიგზავნება ან სხვა კომპანიას არ გადაეცემა რაიმე მიზეზის გამო თქვენი თანხმობის გარეშე, გარდა შეძენილი პროდუქტის ან მომსახურების მიწოდებისათვის გამოხატული მიზნების შესაბამისად.
  • ინფორმაციას ვიყენებთ კონკურსის, პოპულარიზაციის, გამოკითხვის ან საიტის სხვა მახასიათებლების ადმინისტრირებისთვის;
  • ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელსაც თქვენ უთითებთ რეგისტრაციიას, შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენთვის სიახლეებისა და ინფორმაციის გამოსაგზავნად;
  • საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას არასწორად შეყვანილი მონაცემების შემთხვევაში დააკორექტიროს მონაცემები, შეატყობინოს მფლობელს და მოსთხოვოს კორექტირება, ან დაბლოკოს მომხმარებელი საიტზე წვდომისაგან.

როგორ ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ ვიღებთ უსაფრთხოების ზომებს პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, როდესაც შეგყავთ თქვენი პირადი ინფორმაცია. ჩვენ გთავაზობთ უსაფრთხო სერვერის გამოყენებას. ყველა მიწოდებული სენსიტიური ინფორმაცია გადაიცემა Secure Socket Layer (SSL) ტექნოლოგიის მეშვეობით. ჩვენ ვზრუნავთ რომ ინფორმაცია მხოლოდ მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი, ვისაც განსაკუთრებული უფლებები აქვს წვდომაზე და მოითხოვება, რომ ინფორმაცია დარჩეს კონფიდენციალურად (გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელსაც თქვენ საჯაროდ ათავსებთ თქვენი პროფილის შევსებისას).

ვიყენებთ cookies-ს?

დიახ (cookies არის პატარა ფაილები, რომლებსაც საიტი ან მისი მომსახურების მიმწოდებელი თქვენს კომპიუტერებს მყარ დისკზე გადასცემს თქვენი ბრაუზერის საშუალებით (თუ მისცემ ამის უფლებას), რაც საშუალებას აძლევს საიტებს ან მომსახურების მიმწოდებელ სისტემებს აღიარონ თქვენი ბრაუზერი და გადაიღონ და დაიმახსოვრონ გარკვეული ინფორმაცია). ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს, რათა დავიმახსოვროთ და დავამუშავოთ აქტივობები თქვენს გვერდზე, გავიგოთ და დავიმახსოვროთ თქვენი უპირატესობები მომავალი ვიზიტებისთვის და თვალყური ვადევნოთ რეკლამებს.

დეტალურად cookies შესახებ

ვაცნობთ თუ არა რაიმე ინფორმაციას გარე მხარეებს?

ჩვენ არ ვყიდით, ვვაჭრობთ ან სხვაგვარად არ ვაძლევთ გარე მხარეებს თქვენს პირად, მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას, ეს არ მოიცავს სანდო მესამე პირებს, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი ვებ-გვერდის მუშაობაში. ჩვენ შესაძლოა ასევე გამოვაქვეყნოთ თქვენი ინფორმაცია, როდესაც მივიჩნევთ, რომ ეს მიზანშეწონილია კანონის მიხედვით ჩვენი საიტის პოლიტიკის აღსრულებისთვის, ან ჩვენი ან სხვათა უფლებების, საკუთრებისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის. თუმცა, შესაძლოა არაპერსონალურად იდენტიფიცირებადი ვიზიტორის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს სხვა მხარეებისთვის მარკეტინგის, რეკლამირების და სხვა გამოყენებისთვის.

მესამე მხარის ბმულები

ზოგჯერ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ჩვენს ვებ-გვერდზე შესაძლოა შევიტანოთ ან შემოგთავაზოთ მესამე მხარის პროდუქტები ან მომსახურება. მესამე მხარის ამ საიტებს აქვთ ცალკეული და დამოუკიდებელი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა და ვალდებულება დაკავშირებული საიტების შინაარსისა და საქმიანობის მიმართ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ ჩვენი საიტის მთლიანობა და მივესალმოთ ამ საიტების შესახებ ნებისმიერ გამოხმაურებას.

მხოლოდ ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგროვებულ ინფორმაციას და არა ხაზგარეშე შეგროვებულ ინფორმაციას.

თქვენი თანხმობა

ჩვენი საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ცვლილებები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში
თუ ჩვენ გადავწყვეტთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლას, ჩვენ ამ გვერდზე გამოვაქვეყნებთ ცვლილებებს, ან/და განვაახლებთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლის თარიღს.