კახა გაბუნია

კახა გაბუნია

ფილოლოგი
06/09/1964
0 პოსტი

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი;

თსუ ასოცირებული პროფესორი;

ენათმეცნიერი, ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლებისა და ბილინგვური განათლების ექსპერტი.