• სხვადასხვა

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ მომზადებული ანიმაცია. 

პროექტი განხორციელდა პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური ხელშეწყობით.