• სხვადასხვა

რეგიონული კვლევა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის შესახებ ჩატარდა ევროპის საბჭოსა და ევროპული კომისიის ძირითადი მიზნების საპასუხოდ, აღნიშნულ ქვეყნებში ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის გასაზრდელად.  

კვლევის ანგარიშის ელექტრონული ვერსია