• სხვადასხვა

სიტყვა მომზადებულია ევრიმაჟის გენდერული თანასწორობის შეხვედრისთვის, რომელიც გაიმართა თბილისში 2018 წლის 11 დეკემბერს ევრიმაჟის მმართველობითი საბჭოს 153-ე შეხვედრის ფარგლებში. დასაბეჭდ ვარიანტში შესულია მცირე  ცვლილებები.