• გენდერი და ეკონომიკა, ბიზნესი და მეწარმეობა

 კვლევა ჩატარდა 2020 წელს ფონდი "პური მსოფლიოსთვის" მიერ მხარდაჭერილი მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის  პროექტის "ადგილობრივი თემი და  ხელისუფლება  განვითარებისათვის" ფარგლებში. 

კვლევის ანაგრიშის ელექტრონული ვერსია