• გენდერი განათლებაში

გენდერული თანასწორობის საკითხები სასკოლო სახელმძღვანელოებში: გრიფირების წესისა და პროცედურების, მესამე თაობის სასწავლო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი.

პუბლიკაცია მომზადდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის "ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით. მასალის შინაარსი წარმოადგენს ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის (CCIIR) პასუხისმგებლობას და, შესაძლოა, არ ასახავდეს ევროკავშირის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მოსაზრებებს.

პუბლიკაციის ელექტრონული ვერსია