• გენდერული სტატისტიკა

გენდერული სტატისტიკის მონაცემები, 2017 წელი

სტატისტიკური პუბლიკაცია