• გენდერული სტატისტიკა

საქართველოს გენდერულის სტატისტიკის 2015 წლის მონაცემები.

სტატისტიკური პუბლიკაცია