• გენდერული სტატისტიკა

საქართველოს გენდერული სტატისტიკის პუბლიკაცია. 2013 წლის მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი. 

პუბლიკაციის ელ.ვერსია