• გენდერული სტატისტიკა

საქართველოს გენდერული სტატისტიკის ანალიზი 2011 წლის მონაცემების მიხედვით.

პუბლიკაციის ელ. ვერსია