• ალტერნატიული ანგარიშები

წიგნი წარმოადგენს 2008 წლის ევროკავშირის განვითარების პოლიტიკის გენდერულ ანალიზს. წიგნში წარმოდგენილია პოლიტიკური, იურიდიული და სოციალურ-ეკონომიკური პირობები ქალთა პოლიტიკის თვალსაზრისით, განვითარების პოლიტიკის გენდერული პერსპექტივები და  რეკომენდაციები ევროგაერთიანების კომისიის, პარლამენტისა და ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნებისათვის.

წიგნის ელექტრონული ვერსია