• ალტერნატიული ანგარიშები

ევროკავშირის განვითარების პოლიტიკის გენდერულ ანალიზის პირველი გამოცემა, რომელიც "ქალთა საინფორმაციო ცენტრში" მომზადდა. დოკუმენტი მოიცავს პოლიტიკურ, იურიდიულ და სოციალურ პირობებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის თვალსაზრისით, ფინანსურ პერსპექტივებს, რეკომენდაციებსა და ევროგაერთიანების განვითარების დახმარების გენდერულ პერსპექტივებს.

ანგარიშის ელექტრონული ვერსია