• სხვადასხვა

კვლევის "ეკონომიკური ძალადობა- შეუსწავლელი პრობლემა" ანალიზის დოკუმენტი. 

წყარო: საფარი

კვლევის ელექტრონული ვერსია