ალიმენტის გადაუხდელობა- კვლევის ანგარიში
  • გენდერის კვლევები სამართლებრივი კუთხით

კვლევა “ალიმენტის გადაუხდელობა – კულტურული და საკანონმდებლო გამოწვევები საქართველოში“. ნაშრომი ეფუძნება მოსამართლეებთან, პროკურორებთან, ადვოკატებთან, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებსა და საალიმენტო დავის გამოცდილების მქონე ქალებთან სიღრმისეულ ინტერვიუებს.

ალიმენტის დაკისრება-აღსრულების საკითხი საქართველოში საკმარისად შესწავლილი არ არის.  ორგანიზაცია „საფარმა“ ამ საკითხთან დაკავშირებით ფართო აუდიტორიას წარუდგინა კვლევა „ალიმენტის განსაზღვრა და აღსრულება – საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა“.   კვლევის დოკუმენტში გაანალიზებულია საქართველოში ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის/წევრებისთვის მამის მხრიდან ალიმენტის გადახდასთან დაკავშირებული კულტურული და საკანონმდებლო წინაღობები.

კვლევის ელექტრონული ვერსიის სანახავად გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: