• გენდერული სტატისტიკა

ქალი და კაცი საქართველოში. 2021 წლის გენდერული სტატისტიკა. 

ანგარიშის ელექტრონული ვერსია