• გენდერული სტატისტიკა

ქალი და კაცი საქართველოში, 2020 წლის გენდერული სტატისტიკა

ანგარიშის დოკუმენტი