• გენდერული სტატისტიკა

2019 წლის გენდერული სტატისტიკა საქართველოში. 

სტატისტიკური პუბლიკაციის  ელ. ვერსია