რა არის Cookies?

Cookie არის ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება მომხმარებლის ვებ-ბრაუზერში ნებისმიერ მოწყობილობაზე, რომელსაც ისინი იყენებენ ვებსაიტზე წვდომისთვის, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლის ვიზიტის შესახებ. როდესაც მომხმარებელი ბრუნდება, ბრაუზერი აწვდის ქუქი-ფაილს საიტზე შენახულ ინფორმაციას.

რა cookies გამოიყენება?

ქუქი-ფაილები გამოიყენება ვებსაიტის კონტენტის მორგებისთვის მომხმარებლის მონაცემებისათვის და ვებსაიტის ოპტიმიზაციისთვის. ისინი ინახავენ სასარგებლო ინფორმაციას, რომელიც აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას ვებსაიტზე. ისინი ყველაზე ხშირად გამოიყენება:

  • შესვლის ინფორმაციის შენახვა ისე, რომ მომხმარებელს არ დასჭირდეს ხელახლა შესვლა ყოველი ვიზიტისას.
  • იმის გაგება, თუ რა ტიპის მოწყობილობას ათვალიერებს მომხმარებელი და ნებისმიერი პრეფერენცია გამოიყენება ვებსაიტის სპეციალურად მოწყობილობის ოპტიმიზაციისთვის.
  • სტატისტიკის შექმნა, რომელიც ეხმარება ვებსაიტების მფლობელებს გააცნობიერონ, როგორ ურთიერთობენ მათი მომხმარებლები მათ ვებსაიტთან, რაც მათ საშუალებას აძლევს გააუმჯობესონ თავიანთი სტრუქტურა და შინაარსი.

რა ტიპის ქუქი-ფაილები გამოიყენება?

არსებობს ორი ტიპი: მუდმივი Cookies და სესიის Cookies. მუდმივი ქუქი-ფაილები რჩება თქვენს მყარ დისკზე ქუქი-ფაილის ფაილის პარამეტრებში მითითებული დროის განმავლობაში ან სანამ ხელით არ წაიშლება. როდესაც თქვენ უბრუნდებით ვებსაიტს და ის მოითხოვს თქვენგან ხელახლა შესვლას, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე შეინახეთ თქვენი შესვლის ინფორმაცია, ეს ჩვეულებრივ ხდება იმის გამო, რომ მუდმივი ქუქი-ფაილების ვადა ამოიწურა; ეს ხელს უწყობს უსაფრთხოების გაზრდას ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებისას.

მეორეს მხრივ, სესიის ქუქიები გამოიყენება დროებით და იწურება ვებსაიტის ან ბრაუზერის დახურვის შემდეგ. ისინი გამოიყენება მომხმარებლის აქტივობის თვალყურის დევნებისთვის ვებსაიტზე ერთი ვიზიტის დროს. როდესაც ვებსაიტი მოითხოვს, რომ გადაამოწმოთ თქვენი ასაკი ან მდებარეობა ყოველ ვიზიტზე ერთხელ, სანამ კონტენტის ნახვის საშუალებას მოგცემთ და დამატებითი პერსონალური დეტალების მოთხოვნის გარეშე, ეს არის სესიის ქუქი-ფაილი სამუშაოში.

შეიცავს თუ არა ქუქი ფაილებს პერსონალურ მონაცემებს?
თუ საჭიროა პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, როგორიცაა ანგარიშების შექმნა, მაშინ ქუქი-ფაილებმა შეიძლება შეინახოს პერსონალური ინფორმაცია. თუმცა, მონაცემთა დაცვის კანონით მოითხოვს, რომ მომხმარებლები ინფორმირებულნი იყვნენ პერსონალური მონაცემების შეგროვების შესახებ. ეს მონაცემები ასევე დაშიფრული იქნება, რათა ის მიუწვდომელი გახდეს არაავტორიზებული მომხმარებლებისთვის.

ქუქი ფაილების მართვა
ნაგულისხმევად, ბრაუზერები კონფიგურირებულია ქუქი ფაილების მისაღებად. თუმცა, ეს პარამეტრები შეიძლება შეიცვალოს ისე, რომ მთლიანად დაბლოკოს ქუქი ფაილები, ან მომხმარებლის ყოველი გამოყენებისას ინფორმირება. დეტალური ინფორმაცია ქუქიების შესახებ და მათთან დაკავშირებული ვარიანტები ხელმისაწვდომია თითოეული ბრაუზერის პარამეტრებში.